Zoek

NRR Basis Instructeur

NRR gecertificeerde Basis Instructeur Cursus (BIC) worden?

Vanaf 1 januari 2023 is de cursus tot NNR reanimatie instructeur aangepast aan de nieuwe eisen en normen.

Om deel te kunnen nemen aan de Basis Instructeur Cursus dient de cursist:

De cursus bestaat uit twee dagen, tussen de eerste en tweede cursusdag zit maximaal 6 weken.

Hoe zien de cursusdagen eruit?

Tijdens de eerste cursusdag ligt de nadruk op de competenties die u als instructeur nodig heeft om de Basiscursus BLS te kunnen verzorgen.

Na de eerste cursusdag krijgt u als opdracht stage te lopen bij een NRR erkende BLS basiscursus, uiteraard onder begeleiding van een volwaardig instructeur. In het logboek worden deze vorderingen bijgehouden.

Tijdens de tweede cursusdag ligt de nadruk op de competenties die u als instructeur nodig heeft om de opfris- en vervolgcursus BLS te kunnen verzorgen en worden de vorderingen verder uitgebouwd om u op te leiden tot kandidaat-instructeur.
Na de tweede lesdag dient u als kandidaat-instructeur een stage te lopen bij een BLS opfriscursus.

Van kandidaat-instructeur naar volwaardig instructeur

De volwaardig instructeur registreert de uitkomst van zijn/haar beoordeling bij de cursus in Cosy. Zodra u twee keer positief bent beoordeeld, wordt uw status van kandidaat-instructeur omgezet naar volwaardig instructeur en kunt u direct zelf aan de slag.

U dient er rekening mee te houden dat deze opleiding in twee dagen met een tussenpauze van maximaal 6 weken zal worden gegeven.

Het NRR BLS en PBLS instructeur certificaat heeft een geldigheid van 24 maanden nadat u volwaardig instructeur bent geworden.

Elke twee jaar dient u een opfriscursus te volgen om uw certificaat geldig te houden. Indien u dat niet doet valt u automatisch terug in “kandidaat-instructeur”.

Cursusdata: op aanvraag.
Cursusduur: 16 uur en stage-opdracht.
Prijs: € 562,50 excl. 21% btw.
Inclusief: certificering, koffie/thee/koek, 2x lunch en alle lesmaterialen.

Wilt u een cursus bij ons volgen?

Stuur ons een mail om u aan te melden.

NRR gecertificeerde Basis Instructeur Cursus (BIC) PBLS worden?

Wanneer u ook onderwijs wil geven in kinderreanimatie dient u een speciale opleiding te volgen voor PBLS-instructeur. In deze opleiding wordt speciaal aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.

Na het positief afsluiten van de opleiding bent u Instructeur Kandidaat. U dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Als het tweemaal lesgeven onder begeleiding goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Als u al volwaardig BLS-instructeur bent, kunt u een verkorte opleiding tot PBLS-instructeur volgen. Wanneer u deze opleiding met succes heeft afgerond, hoeft u maar 1 keer als kandidaat-instructeur succesvol onder begeleiding les te geven alvorens u als volwaardig PBLS instructeur wordt geregistreerd.

Om de status van PBLS instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een Opfris- vervolgtraining te volgen.

Om deel te kunnen nemen aan deze Basis Instructeur Cursus dient de cursist:

Cursusdata: op aanvraag.
Cursusduur: 3,5 uur na een Basis Instructeur Cursus.
Prijs: € 172,50 excl. 21% btw.

De vernieuwde Opfris- en vervolgtraining instructeurs BLS

Om u instructeurs certificaat van de NRR geldig te houden verzorgen wij opfris- en vervolgtrainingen. Deze trainingen worden gegeven conform de laatste richtlijnen van de NRR en zo gegeven dat u vaardigheden en skills weer kunt opfrissen. Na het doorlopen van de training en het behalen van de competenties wordt u NRR instructeurs certificaat weer voor twee jaar verlengd in Cosy.

Inhoud van de training o.a.:

Let op om deel te kunnen nemen aan deze training dient de cursist:

Cursusdata: op aanvraag.
Cursusduur: ± 6 uur
Prijs: € 179,50 excl. 21% btw.
Inclusief: her-certificering, koffie/thee/koek, lunch en alle lesmaterialen

De vernieuwde Opfris- en vervolgtraining instructeurs BLS & PBLS

Om u instructeurs certificaat van de NRR geldig te houden verzorgen wij opfris- en vervolgtrainingen. Deze trainingen worden gegeven conform de laatste richtlijnen van de NRR en zo gegeven dat u vaardigheden en skills weer kunt opfrissen. Na het doorlopen van de training en het behalen van de competenties wordt u NRR instructeurs certificaat weer voor twee jaar verlengd in Cosy. 

Inhoud van de training o.a.:

Let op om deel te kunnen nemen aan deze training dient de cursist:

Cursusdata: op aanvraag.
Cursusduur: ± 8 uur
Prijs: € 229,50 excl. 21% btw.
Inclusief: her-certificering, koffie/thee/koek, lunch en alle lesmaterialen

Scroll naar boven